KOKYBĖS KONTROLĖ

UAB "EMA Via" pagrindų, smėlio ir skaldos sluoksnių sutankinimo savikontrolės bandymus atlieka dinaminiu ir statiniu sutankinimo matavimo prietaisais.


Taip pat šiais prietaisais atliekame bandymus pagal užsakymus.